QAFP – nowa jakość w sektorze drobiarskim

QAFP – nowa jakość w sektorze drobiarskim

QAFP (Quality Assurance for Food Products) to pierwszy taki Program Gwarantowanej Jakości Żywności w Polsce. Dzięki tej nowej wartości na rynku konsumenci zyskali kulinarne mięso drobiowe klasy Premium. System ten został opracowany w 2009 roku przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, zrzeszającą przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.

Autorzy Programu Gwarantowanej Jakości Żywności zatroszczyli się, by produkty sygnowane logiem QAFP były w pełni powtarzalne, czyli za każdym razem, gdy konsument zakupi artykuł drobiowy produkowany w systemie, będzie on miał za każdym razem taką samą najwyższą jakość.manuka extra

Program QAFP ma formułę zeszytu branżowego i stanowi on system otwarty, a to oznacza, że każdy producent, który spełni określone normy podane w zeszytach branżowych, będzie mógł przystąpić ze swoim produktem do Programu Gwarantowanej Jakości Żywności.hallu motion

Zalety Systemu QAFP:max potent

produkty oznaczone znakiem QAFP wyróżniają się: smakiem, naturalnością, atrakcyjnym wyglądem i łatwością w przygotowaniu,kliknij tutaj

produkty certyfikowane są w pełni bezpieczne dla konsumentów,kliknij tutaj

nad standardami całego systemu przyznawania certyfikatu QAFP czuwa sztab ekspertów i naukowców,man pride účinky

każdy producent drobiu posiadający certyfikat jakości QAFP jest systematycznie kontrolowany pod kątem swej działalności oraz prawidłowości przestrzegania wszystkich standardów i założeń Programu,tentigo koostumus

działalność certyfikowanego producenta jest w pełni transparentna na zewnątrz, a wyniki przeprowadzanych kontroli są starannie dokumentowane i dokładnie analizowane,hammer of thor forum

System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP jest gwarancją dla konsumentów, że otrzymują mięso drobiowe wysokiej jakości kulinarnej, spełniające restrykcyjne standardy w zakresie hodowli drobiu. Normami Systemu QAFP są objęte wszystkie etapy produkcji począwszy od hodowli zwierząt, ich żywienia i warunków chowu, poprzez humanitarny ubój, przetwórstwo mięsa, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, kończąc na przechowywaniu i dystrybucji gotowego produktu.

Do Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP przystępują przede wszystkim producenci ambitni, którym zależy na wytwarzaniu jak jak najlepszego gatunkowo mięsa, a tym samym na satysfakcji oraz zaspokojeniu wszystkich potrzeb konsumentów. Wszystkie swoje działania podejmują zgodnie z literą prawa krajowego oraz rozporządzeń i dyrektyw Unii Europejski