Nerwica

Nerwica

Nerwica dopada około 30% całości społeczeństwa. Jej objawy znane są większości z nas- nieznany lęk wewnętrzny lub brak motywacji a nawet natrętne myślenie. Choroba łączy szeroką kategorię zaburzeń takich jak zaburzenia lękowe, problemy z przystosowaniem się do świata zewnętrznego, fobii. Z powodu ogólnie występującego stresu związanego z szybkim tempem życia, problemów w pracy, dramatycznych przeżyć, stanu zdrowia nerwica może dosięgnąć każdego. Jednakże, pomimo tego, większość przypadków zaburzeń nerwicowych nie wymaga ogólno pojętej terapii- wystarczy zaczerpnąć porady specjalisty- zwłaszcza w przypadku, gdy jakość życia jest na poziomie niezadowalającym. Charakterystyczną cechą nerwicy jest zachowany sąd realizujący, który opisuje się jako świadomość absurdalności objawów pomimo trwającego lęku. Jednostka nie potrafi rozwiązać nieuświadomionych konfliktów i przeżyć ani spełnić swoich potrzeb życiowych. Pojawienie się nerwicy jest spowodowane konfliktami wewnętrznymi, czynnikami osobowości oraz urazami psychicznymi. Mogą się one nakładać co potencjalnie może sprawić większą zachorowalność oraz tendencję do utrwalenia choroby. Dużą rolę w rozwoju nerwic ma sytuacja w rodzinie, szkole, pracy. Osoby, które mają wykształcone mechanizmy radzenia sobie są mniej podatne na wystąpienie u nich zaburzeń nerwicowych. Sytuacje stresowe jak egzaminy,nagłe problemy zawodowe, niespodziewane wydarzenia zwykle ustępują szybko i nie jest wymagane leczenie występujących podczas nich objawów.Z powodu lęku utrudniona jest nauka i praca. Do innych objawów można zaliczyć bóle brzucha, głowy, natrętne myślenie, trudności z koncentracją, brak motywacji. Całość objawów powoduje trudności w kontaktami z innymi wraz z obniżoną zdolnością adaptacji do sytuacji. Leczenie obejmuje psychoterapię osobistą, często też grupową. Nie jest wymagane przebywanie w szpitalu, jednak w najcięższych przypadkach jest niezbędne

Teorie powstawania nerwicymanuka extra

Z ogromu badań mających wpływ w historii psychoanalityki wynika, że nerwice powstają z intrapsychicznej konfliktu (konflikt między różnymi napędami, impulsami i motywami). Austriacki neurolog Sigmund Freud postulował istnienie nieświadomej części umysłu, która, wśród innych funkcji działa jako repozytorium wypartych myśli, uczuć i wspomnień, które są niepokojące lub w inny sposób nie do zaakceptowania przez świadomy umysł. Te stłumione treści są typowo seksualne, agresywne lub jako bolesne wspomnienia emocjonalne jak strata kogoś bliskiego, niespełniona tęsknota pochodząca z dzieciństwa. Lęk pojawia się, gdy te niedopuszczalne i stłumione popędy grożą wprowadzeniem do rzeczywistości. Świadoma część umysłu (ego) próbuje odwrócić pojawienie się tłumionych treści psychicznych poprzez wykorzystanie mechanizmów obronnych, takich jak przykładowo odmowa. Objawy nerwicowe często zaczynają się, gdy wcześniej nieprzepuszczalny mechanizm obronny załamuje się i grozi wprowadzić niedopuszczane myśli do świadomości.hallu motion